ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր
Աբեղյան 46/ա
Հեռ. 00374 322 50072 MIG TV
Հեռ. 00374 322 50717 MIG FM

բջջ. 00374 91 47 49 57 MIG TVR
Email: lorumig@mail.ru